Filtrēšanas sistēmas | SIA ''Duo Systems''
Filtrēšanas iekārtas – TAMA AERONOVA
TAMA AERONOVA projektē un ražo filtru blokus, to sastāvdaļas un sistēmas gaisa attīrīšanai.
Izvēloties TAMA AERNOVA produktu, tiek pielāgots risinājums pamatojoties uz konkrētām klienta vajadzībām.
TAMA AERONOVA produkti samazina dažādu procesu negatīvo ietekmi uz vidi, sekmē labāku ražošanas procesa ekonomiju un palīdz aizsargāt cilvēkus no kaitīgiem putekļiem, izgarojumiem un gāzēm.